Nom: Pablo Sempere
Adreça: Ctra. de Barcelona/ Ausiàs March.
Tipus d'indústria: Tèxtil. Filatura.
Història:

 

Llicències d'obra: AHS.AMH-271. exp. 466/1919

Matrícules industrials:

Apareix a Gràcia de l'any 1905 al 1909 i més tard, al 1918.
Llicències de motors: