Nom: Juan Rifé
Adreça: Ausiàs March.
Tipus d'indústria:  
Història:

 

Llicències d'obra: AHS.AMH-265. exp. 262/1918

Matrícules industrials:

No s'han trobat llicències, cosa que fa pensar que la seu no es trobava al barri.
Llicències de motors: