Nom:
Puncernau Hnos
Adreça:
Ctra. de Molins de Rei (Vapor Marcet)
Tipus d'indústria:
Tèxtil. Tissatge.
Història:

Entre els anys 1909 i 1918, rep el nom de "Puncernau Hnos". A partir del 1919, prendrà la denominació "Juli Puncernau". Les matrícules el situen dins i fora de Gràcia.

Estava ubicat al Vapor Marcet i, segons contracte de lloguer del 1919, n'ocupava les quadres i altres espais que es trobaven entre la ctra de Molins de Rei, el c. Reina Elionor i el c. Pau Clarís. Aquesta ubicació l'ocupà fins l'any 1927, quan morí el propietari.

Els Marcet renovaren el contracte de lloguer als successors; Llorenç i Torra.

Llicències d'obra:

Matrícules industrials:

Es troba a Gràcia des de l'any 1910 fins el 1915.
Llicències de motors: