Nom: Vicente Planas
Adreça: Ctra Molins de Rei (Vapor Marcet) i St. Ferran-Ctra de Barcelona.
Tipus d'indústria: Tèxtil. Tissatge.
Història:

La documentació més antiga en relació a Gràcia que tenim d'aquest industrial són les llicències per motors dels anys 1915 i 1919, que el situen al c/ Sant Ferran i Ctra. de Barcelona.

El 1920, llogà espai al vapor Marcet però a la matrícula industrial se'l continua relacionant amb el c/ Sant Ferran com a domicili propi.

A partir del 1923 comprà a la Marcet S.A. la part del vapor que ocupava fins al moment.

Llicències d'obra:  

Matrícules industrials:

Es troba a Gràcia des de l'any 1920.
Llicències de motors: Tres motors de 1, 7.5i 32CV respectivament (1915), i un motor de 10CV (1919) .