C. Pau Clarís, núm. 50-52 i 62-66. Antic habitatge de treballadors del Vapor Marcet.

C. Pau Clarís, 58. Antiga residència de la família Marcet.