C. Roger de Flor - C.Rosales. Cases obreres construïdes l'any 1912 per en Josep Renom.