La força del vapor al l'Eixampla de Sabadell. Empreses i entorn.

Maria Carme Carmona Marín

maica@dracmarqueologia.com (690.125.401)

Eugeni Junyent Carreras

ejunyent@yahoo.com (.615.016.741)

 

Totes les reproduccions de planimetria tenen com a font l'Arxiu Històric de Sabadell

Estudi premiat l'any 2007 en la convocatòria de Premis i Ajuts de l'Obra Social de la Caixa de Sabadell, en l'apartat d'estudis.

1a edició. Abril 2012. Sabadell (Vallès Occidental)

Dipòsit Legal: B-10.522-2012

 

Avís legal

El contingut d'aquest CD-Rom, incloent-hi els textos, imatges, i qualsevol altre material són propietat dels autors (excepte ens els casos en que s'indiqui una procedència diferent), i està protegit pels drets de la propietat intel·lectual.

No és permès la utilització de cap dels elements que el composen amb finalitats comercials, així com la modificació dels seus continguts.

Aquest CD-Rom ha estat sotmès a un control anti-virus.

 

Nota dels autors:

Els plànols han estat elaborats a partir de fotocòpies parcials dels mateixos, que han estat facilitades per l'Arxiu Històric de Sabadell. Aquest fet ha condicionat la qualitat d'alguns dels elements planimètrics inclosos en aquest estudi.