Amb la col·laboració de:

Treballs realitzats en el marc del "Conveni de Col·laboració en els seves actuacions en ordre a la gestió d'Espais Naturals a escala i interès local" signat entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social de Caixa Catalunya l'any 2007

Dipòsit legal: B-21166-2010 _____

Continguts: Maria Carme Carmona. Disseny, imatges i maquetació: Eugeni Junyent

Agraïments: Ajuntament de Matadepera, Joan Comasolivas, Francesc Font, Antònio Garcia, Alícia Masip, Jaume Munuera, Iago Otero, Pere Roca i el personal de Naturalea que va portar a terme la consolidació i neteja dels forns.

El nostre agraïment més especial a en Xavier Font, que com a persona coneixedora de la zona i
de la seva gent ens va assessorar en tot moment.